Från sjön.

Den utanför Fårön strandade tyska briggen Ariel har blifvit flottagen, af bergningsångaren Poseidon som hitkom med fartyget på släp i torsdags afton. Lasten håller nu på att lossas, hvarefter briggen kommer att här kölhalas och repareras.
Till Slite har i går inkommit finska skonertskeppet Remo, som med trävaror var stadt på resa från Umeå till Lybeck. Fartyget har under en svår storm fått sina segel sönderblåsta och klyfvarbomen bräckt.
Under resa från Kotka till Bordeaux med trävaror har engelska ångfartyget Florence varit på grund å Gotland, men, sedan däckslasten kastats, åter blifvit flott och fortsatt resan till Köpenhamn för att der undergå dykareundersökning.
Engelska skeppet Ridesdale, som strandat å Åland, har flottagits af bergningsångaren Eol, som uppkommit med fartyget i tisdags till Stockholm.
Skeppet M. Roosvall, Juhlin, anlände den 23 juli till Alicanto från Visby.
I Malmö hemmahörande ångaren Siri, kapten Sahlström, strandade i onsdags morse å Lolland. Maskin- och akterrum äro vattenfylda. Hjelp af Switzers ångare är begärd. Fartyget är assureradt.Gotlands Tidning
Lördagen den 11 augusti 1883
N:r 63