Till Klinte

pastorat hafva på förslaget blifvit uppförde i första rummet v. pastor A. H. Hallström, i andra komminister S. G. Pettersson och i tredje v. pastor E. J. Åsberg.Gotlands Tidning
Lördagen den 18 augusti 1883
N:r 65