Auktion.

Medelst offentlig auktion, som kommer att förrättas vid Fårösund fredagen den 24 augusti från kl. 10 f. m. försäljas för vederbörande assuradörers räkning inventarierna efter på Sandö förolyckade norska briggen Christiania, som varit förd af kapten C. J. Apenes. Vid samma tillfälle försäljes äfven vraket efter förutnämde fartyg, sådant det befinnes liggande på stranden af Sandö.
Betalningen erlägges kontant och närmare upplysningar meddelas på mitt kontor samt vid auktionstillfället.
Visby den 17 augusti 1883.
E. Liljewalch.Gotlands Tidning
Onsdagen den 22 augusti 1883
N:r 66