Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 20 aug.

Rutten fisk
hade hustrun Katarina Löfgren från Sigdes i Östergarn häromdagen torgfört, hvarför hon dömdes att böta 10 kr.

Djurplågeri.
Husbanden Georg Ekström från Norrlanda hade den 27 juli inkommit till staden med en häst, som var behäftad med ett öppet blödande sår. För sitt omenskliga beteende dömdes Ekström att böta 20 kr.

Widdringtonska
målet förekom åter i dag, men uppsköts på svarandenas begäran till den 3 sept., då slutligt svaromål af dessa bör ingifvas.Gotlands Tidning
Onsdagen den 22 augusti 1883
N:r 66