Folkskolläraremötet

härstädes bevistades af omkring 50 lärare och 20 lärarinnor. - Folkskoleinspektören d:r O. Rosman utsågs till ordförande och skolläraren i Fröjel O. Booberg till vice ordförarne Frendin i Linde och Rosvall i Lärbro.Gotlands Tidning
Lördagen den 25 augusti 1883
N:r 67