Tullverket.

Vaktmästaren vid Helsingborgs tullbevakning C. O. Svensson har blifvit utnämd till uppsyningsman vid Kylley tullstation.Gotlands Tidning
Onsdagen den 29 augusti 1883
N:r 68