Borgenärerna

uti Visby tändsticksfabriks aktie-bolags konkursmassa behagade sammanträda å upp i Rådhuset härstädes fredagen den 11 instundande januari kl. 4 e. m. för att rådgöra om och bestämma förvaltningsarvoden, försäljning af osäkra fordringar och andra massan rörande angelägenheter.
Visby den 21 december 1883.
KONKURSFÖRVALTNINGEN.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri