Till justeringsskyldiges

underrättelse meddelas, att mått af vigter m. m. mottagas till justering å mitt kontor i huset No. 39 Adelsgatan följande dagar under innevarande år, nämligen sista söckendagen i januari, februari och mars månader samt första söckendagen under årets öfriga månader.
Visby justeringskontor den 3 jan. 1884
V:m Svensson.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri