Anbud

å vinterhuggen slipers af kärnfrisk furu 5½ fot i längd, 6 verktum i tjocklek samt skrädda å tvänne motsatta sidor, att i partier från 100 till 3,000 stycken inom instundande mars månads utgång levereras invid banan, mottagas inom medio af Januari månad nästkommande år å Jernvägsbyrån härstädes.
Visby i December 1883.
Oscar Cederström,
Trafik-Chef.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri