Fångantalet

uti Visby cellfängelse.
Qvarv. den 1 dec. män 10
Tillkomne under dec. män 14, qv. 2
Afgångne under d:o män 10
Qvarvarande den 1 jan. män 14 qv. 2Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri