Lysande bröllopsfest.

I går afton firades å Bjers i Vesterhejde ett dubbelbröllop och högtiden till ära kastades reketer, hvaraf en sådan tillstälde extra belysning derigenom att en halmstack å 25 häckar i närheten af ladugården antändes och nedbrann. Lyckligtvis blef ladugården med stora ansträngningar och genom tillskyndande hjelp från granngårdarne räddad sedan man måst utsläppa kreaturen.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri