Strandning.

Tyska ångaren PRIMA, hemmahörande i Flensburg, kommande från Reval och destinerad till London med hafre, strandade å Salvoref i snöstorm af NO. Bergningsångarne Poseidon och Hero äro dit beordrade. Vidare underrättelser saknas.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri