En hafvets dotter.

Med ångaren Germanic anlände den 12 november till Newyork en ung svensk hustru Augusta Nilsson Lundberg, på väg till sin man som bor i Osceola i staten Nebraska.
Andra dagen efter det fartyget lemnat England nedkom hustru Lundberg med sitt förstfödda barn, en flicka hvilken blef döpt af kapten Kennedy, ångarens befälhafvare, med alla öfliga eeromonier, i närvaro af salongspassagerarne, bland hvilka fans kongressledamoten Abraham Hewitt, hvilken visade ett varmt deltagande för den unga modern och hennes nyfödda barn och genast företog en insamling bland passagerarne hvilken inbringade 60 dollars. Sin tacksamhet för det hjertliga deltagande hon rönt visade hustrun genom att i dopet kalla sin dotter Maria Kennedy Hewitt Germanic Lundberg. Ej nog med att den varmhjertade Hewitt förskaffade henne en god förstärkning i kassan, utan han ombestyrde på egen bekostnad vid ankomsten till Newyork att hennes emigrantbiljett på jernvägen blef utbytt mot första klassens billjett jemte sofplats i en Pullmans salongsvagn. Vid afresan följande dag till sin man befunno sig den unga modern och barnet väl.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri