Väderleken.

Såsom förut kunnat beräknas, skulle ett ostadigt väderleksförhållande i början af året inträda; men vi kunna också på grund af nittonårsberäkningen, med fullkomlig visshet förutspå, att senast den 11 dennes få vi fullkomlig vinter med snö och att denna snövinter fortfar ganska jemn och stadig, tilldess att mycket tvärt en tidig vår inträder med derefter följande varm och välgörande sommar. "Håll ord min far sa' Rudbecken."Gotlands Tidning
Tisdagen den 8 januari 1884
N:r 2
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri