Tyska ångaren Prima,

som vi i fredags omnämde hafva strandat å Salvoref, har enligt i går ingången underrättelse blifvit vark. Fartyget, som endast var 5 månader gammalt och väl utrustadt enligt tidens fordringar, fördes af kapten Helegaard, och hade i Reval intagit full last af hafre och årter med destination till London.
Det bedröfligaste vid denna sjöolycka är, att icke allt folket blifvit bergadt. Styrmannen och 7 man lyckades att dagen efter strandningen i öppen båt uppnå Fårön och här tillkännagifva olyckshändelsen, hvarför ock genast telegraferades efter bergningsångarene Poseidon och Hero; men i fredags kund dessa icke för hög sjö och våldsam storm berga kapten och återstående 8 man, och på lördagen ilandslogs å Fårön 2 tomma båtar, hvaraf man kunde ana att folket, som velat begagna detta räddningsmedel, bedröfligen omkommit, hvilket äfven då Hero i går hitkom för att kola bekräftades.Gotlands Tidning
Tisdagen den 8 januari 1884
N:r 2
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri