Tjenstledighet

har på ansökan beviljats veterinären Fr. Sjöstedt från den 10 jan. till månadens slut, under hvilken tid länsveterinären L. Nyblad har förordnats att jemte egen befattning bestrida kreaturssjukvården i Hemse distrikt.Gotlands Tidning
Fredagen den 11 januari 1884
N:r 3
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri