Gotlands södra kronofogdekontor

har blifvit tills vidare flyttadt till t. f. kronofogden Ad. Dahlbäcks bostad p Klintehamn.
Länsmanskontoret i Hejde och Fardhems ting är flyttadt till t. f. länsmannen Chr. Ekelunds bostad vid Snögrinda i Klinte.Gotlands Tidning
Fredagen den 11 januari 1884
N:r 3
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri