Gymnastikläraretjensten

vid Visby högre allmänna läroverk sökes af löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring C. O. H. Hammarström, samt af underlöjtnanterna D. H. Söderberg vid Gotlands nationalbeväring, C. L. G. Mossberg vid Vestmanlands regemente och R. P. Petersson vid Jönköpings regemente.Gotlands Tidning
Fredagen den 11 januari 1884
N:r 3
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri