Visby arbetareförening

firade i söndags afton sin sedvanliga tjugondedagjulfest med att en föreningsledamot föreläste om "lite sundt förnuft", som lär vara författadt af en qvinna ur de djupa leden i Stockholm, der uppsatsen tryckts i 30,000 ex.
Efteråt vidtog en liflig dans, omvexlande med sång och skåltal.
Den angenäma festen var talrikt besökt och tycktes belåtenheten varit allmän bland deltagarne.Gotlands Tidning
Tisdagen den 15 januari 1884
N:r 4
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri