Dödsfall.

Fil. kand. K. Borg, kurator för Gotlands nation i Upsala och som med mycket beröm i Visby aflade sin mogenhetsexamen, afled i fredags på Forsbacka bruk vid Gefle.Gotlands Tidning
Tisdagen den 15 januari 1884
N:r 4
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri