Medelst offentlig auktion,

som förrättas vid Slitehamn fredagen den 25 dennes kl. elfva förmiddagen, försäljas för vederbörabdes räkning omkring 96 tolfter 3x11 tums furu- och granplankor, utgörande lasten efter förolyckade jakten Två Bröder, som varit förd af kapten O. Andersson.
Betalningen erlägges kontant.
Visby den 18 januari 1884.
E. LILJEWALCH.Gotlands Tidning
Fredagen den 18 januari 1884
N:r 5
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri