Vinterliggande fartyg
i Visby hamn 1884.

Ångaren Gotland, Christiansson.
Ångaren Klintehamn, Smitterberg.
Skeppet Moya, Lyberg, (f. d. Udjus).
Briggen Emelie, Leffler.
Briggen Svante, Stenberg.
Briggen Ariel, Westendorff, (haverist).
Skon. Retzia, Sandqvist.
Skon. Carl, Pettersson.
Skon. Hyon, Pettersson.
Skon. Felix, Gardell.
Skon. Lars, Hultman.
Skon. Fru Lona, Landström.
Skon. Frithioff, Nyman.
Skon. S:t Olof, Lutteman.
Skon. Argo, Vidström, Yttre hamnen.
Skon. Alma, Nyman, Yttre hamnen.
Jakt. Maria, Selin.
Jakt. Bröderna, Olsson.
Jakt. Ägir, Carlsson.
Lotscheffartyget Gotland.
Ångslupen Fridhem.
Mudderverket Kraften.Gotlands Tidning
Fredagen den 18 januari 1884
N:r 5
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri