Rättegångs- och Polissaker.

Stöld.
Ransakning har i dag hållits å länshäktet med ogifta Emma Augusta Nilson, som här begått åtskilliga stölder i början af sistl. december. Hon erkände alla stölderna med undantag af ett damcylinderur; hvarför uppskof beviljades till onsdagen den 23 d:s på åklagarens begäran för bevis anskaffande.

Häktad.
Båtsmannen Källgren från Källunge socken häktades i går såsom misstänkt för förutnämda grofva våldet å artilleristen R. Hansson.Gotlands Tidning
Fredagen den 18 januari 1884
N:r 5
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri