Döde.

Att vår älskade son Sture Henning Vilhelm efter ett halft års svår sjukdom afled i Visby den 19 januari 1884 kl. 9,30 f. m., 19 år 5 mån. och 6 dag gammal, högt värderad i lifvet, innerligt saknad i döden;
tillkännagifves slägt och deltagande vänner.
Elise Walström född Bahr, V:m Walström

Ps. 492 v 1, 3 och 8.Gotlands Tidning
Fredagen den 25 januari 1884
N:r 7
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri