Auktion

torsdagen den 31 dennes kl. half 1 eftermiddagen försäljas å stadens auktionskammare, genom offentlig auktion, handlanden John E. Erikssons konkursmassas utestående, för osäkra ansedda, fordringar; skolande inropsbeloppet erläggas kontant vid klubbslaget.
Visby den 24 januari 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Fredagen den 25 januari 1884
N:r 7
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri