Till ordförande

äro utsedde i Fleringe sockens fattigvårdsstyrelse kyrkoherden Magnus Broman Hall;
Ala sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegaren F. Nilsson Gurfiles;
Bäl sockens kommunalnämd nämdemannen J. C. Johansson Gute;
Bäl sockens fattigvårdsstyrelse husbonden J. Jacobsson Stenstugu;
Fårö sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse Christoffer Olofson Gåsemora.Gotlands Tidning
Fredagen den 25 januari 1884
N:r 7
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri