Vådadöd.

Genom hästarnas skenande med ett vedlass från skogen ljöt f. husbonden Magnus Blomberg i Othem den 24 sistl. januari döden. Han slog sig nämligen dervid mot en grindstolpe så svårt att hufvudskålen spräcktes, den aflidne var 73 år gammal och enkling.Gotlands Tidning
Fredagen den 1 februari 1884
N:r 9
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri