Fastighets- och lösöreauktion.

Sterbhusdelegarne efter skeppsmätaren, kofferdikaptenen J. V. Herlitz låta medelst öppen, frivillig auktion, i s. k. Salstenska huset Nr 21 Södra Kyrkogatan, tisdagen den 26 och onsdagen den 27 februari, hvarje dag från kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja all sterbhuset tillhöriga fasta och lösa egendom näml.; hus och gård Nr 6 ½ i Sankt-Hansrotens 4:de qvarter, hus och gård Nr 127 i Klinterotens 4:de qvarter, 1/16:del i Bränneribolagets egendom Nr 60 ½ i Strandrotens 1:ste qvarter samt frijordshagen "Lilla Snäckgärdet", norr om staden under nr 144-150 i nya stadskartan, innehållande 14 tunnland, 18,8 kappland; äfvensom en mängd husgerådssaker och möbler m. m. af hvarjehanda slag och hvaribland brosch, kedja, ringar, fingerborg, sigill och armband af guld, dryckeskanna, förlägg-, ragu-, mat- och téskedar, jemte diverse annat af silfver, åtskilligt nysilfverarbete, malm-, messing- och bronssaker, deribland kanna, ljusstakar och ljuskrona, kittlar, kastruller, kaffe- och andra pannor, samt mjölkspann af koppar, en strykugn, en köttqvarn samt alla slags i ett ordnadt bo förekommande jern- och blecksaker, glas och porslin, en del slipadt och äkta samt dessutom i sorterad mångfald; en större uppsättning linne- och duktyg af till mesta delen bättre beskaffenhet; flere hundra skålp. fjäderfylfa bästa sorts sängkläder, bestående i bolstrar och kuddar, jemte en mängd täcken och madrasser; 4 säckar, 40 skålp. god fjäder; åtskilliga dräll- och halfylleväfnader; plys- filt-, halm- och yllefiltar; en i godt skick befintlig "mansgarderob", deribland svart frackklädning, flere s. k. helkostymer, byxor och kavajer, sommar- och vinteröfverrockar, nattrock, respels med skärp, skinntröja, skodon och strumpor, kalsonger och skjortor, hals- och näsdukar samt hattar och mössor; allehanda möbler, såsom chiffonier af mahogny, byråar af dels mahogny, dels alm, en säng af mahogny, 2:ne soffor, en länstol samt stoppade och klädda stolar och stolar med rottingsäten, 2:ne broderade brudpallar, andra pallar, spel-, nattduks-, té- och fallbord, ett toalettbord af mahogny, 2:ne andra väggspeglar, en i mahogny och en i förgyld ram, 2:ne kommoder af alm, linne- och nyckelskåp, 2:ne väggur samt en symaskin större och mindre oljefärgs- och oljetryckstaflor samt kopparstick, 17 st fotografibilder, fotogén- och andra lampor, gipsbilder, fönster och rullgardiner, blomkrukor med växter, en blomstervas i kupa, diverse blombräden, korgar och klädlinor, en mangel, med bord en hop träkärl bestående af bunnar, baljor, tinor, ankaren, mjöltunnor och spann; hvarjehanda abdra träsaker, diverse väftillbehör, lin- och ullgarn, omkring 100 skålp. ull, ett mindre parti bomull, 55 st. hvitbetade och flere barkade lamskinn, kalfskinn, en hästhud och en kohud, selar, vagnar och kälkar, bjellerremmar, en jern-hästräfsa, ett hästkreatur, 4 kupor med bin, ett får, 3 st. ekplankor, 6 st. fönster, en låda med sjökort, 3 st. flaggor, ett s. k. skeppaspotek, en bibel samt åtskilliga andra uppbyggelseböcker, jemte en hel mängd annat, som icke så utförligt kan eller behöfver uppräknas.
Fastigheterna, hvilka utbjudas kl 12 första auktionsdagen, säljas på vilkor, som uppgifvas vid auktionstillfället, eller dessförinnan vid förfrågan hos auktionskammarföreståndaren, som anvisar; på lösegendomen kunna kände, säkre inropare få tillgodonjuta 2 månaders betalningsanstånd, om sådant åstundas.
Visby den 31 januari 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Tisdagen den 5 februari 1884
N:r 10
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri