Vraket

efter på Salvoren förolyckade tyska ångaren PRIMA inropades å aukrion i går af landtbrukaren H. Sundell å Katthammarsvik för 975 kr.Gotlands Tidning
Tisdagen den 5 februari 1884
N:r 10
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri