Från sjön.

Skeppet MARIE LOUISE, kapt. Ekelund, anlände i fredags till Pernambucco efter 35 dagars resa från Swansea.Gotlands Tidning
Tisdagen den 5 februari 1884
N:r 10
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri