Förlofning

är eklaterad mellan krigsrådet Erland Dahlquist och fröken Ofelia von Axelson, dotter af aflidne majoren och stabschefen vid Gotlands nationalbeväring G. J. von Axelson och hans maka, född Sjöstedt.Gotlands Tidning
Tisdagen den 5 februari 1884
N:r 10
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri