Döde.

Enkan Anna Brita Lundqvist 62 år, 9 mån. och 28 dagar, Jakob Emanuel Siltberg 26 år, 10 mån. 24 dagar, Ida Häggström 9 år, 7 dagar, Carl Fridolf Nygren 6 år, 2 mån. 24 dagar.Gotlands Tidning
Fredagen den 8 februari 1884
N:r 11
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri