Stiftstidningar.

Vid ansökningstidens utgång i tisdags hafva till komministerstjensten i Mästerby anmält sig vice pastor Lindfors i Hangvar, v. komminister Ahlander i Dalhem, v. pastor Bäckman i Öja, domkyrkoadjunkt Ekman i Visby och v. pastor Jakobsson i Burs.
Att revidera allmänna läroverkets byggnagsfonds räkenskaper har utsetts d:r O. Rosman.
Hos domkapitlet har pastor Ad. Kolmodin anmält sig vilja aflägga pastoral-examen.Gotlands Tidning
Fredagen den 8 februari 1884
N:r 11
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri