Egendomsköp.

Egendomen Carlsberg vid Kopparsviksvägen har å exekutiv-auktion inköpts af häradsskrifvaren Th. Bergman för 4,000 kr.
Nämdemannen P. N. Pettersson Harqvie i Björke har till läderhandl. N. G. Andersson sålt 3/32 mtl Bomarfve i Vall för 2,500 kr.Gotlands Tidning
Fredagen den 8 februari 1884
N:r 11
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri