Auktion å hafre.

Tisdagen den 19 februari från kl. 10 f. m. låter herr konsuln Edv. Liljewalch i sitt magasin på norra sidan af skeppsbron här i staden genom offentlig auktion, i mindre utrop, för "vederbörandes" räkning försälja omkring 5,300 kubikfot särdeles vigtig Rysk hafre bergad och hitförd från å Salvoref förolyckade Flensburger-ångaren PRIMA; skolande inropen betalas kontant vid auktionen.
Visby den 11 februari 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Tisdagen den 12 februari 1884
N:r 12
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri