Till ordförande

i Stenkumla sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse har hemmansegaren Hjalmar Hoffman Homa blifvit utsedd.Gotlands Tidning
Fredagen den 22 februari 1884
N:r 15
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri