Postsparbanken.

På postsparbankskontoret i Visby hafv under februari månad 41 insättningar gjorts med tillsammans 110 kronor; i Klintehamn 33 insättningar med 40 kr och i Hejde 46 insättningar med 209 kr.
Vid kontoret i Visby underlydande 26 stationer hafva under samma månad verkställts 110 insättningar med 585 kronor.Gotlands Tidning
Tisdagen den 4 mars 1884
N:r 18
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri