Från sjön.

Bergningsångaren Neptun, kommande från Ryssland, anlöpte i tisdags kl. 8 f. m. Slite och anlände derifrån i går morse till Göteborg för att derstädes vid Lindholmens verkstad erhålla ny panna.
Enligt senast ingångna underrättelser, lärer vraket af den å Salvoref förolyckade tyska ångaren Prima vara alldeles osynligt ofvan vattnet efter senaste stormarna.Gotlands Tidning
Fredagen den 7 mars 1884
N:r 19
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri