Från sjön.

Härifrån hafva i tisdags afseglat slupen Maria, kapten Sellin, till Bläse, skonerten Felix, kapten Gardell, till Klintehamn och i torsdags i Rostock hemmahörande briggen Ariel, kapten Westendorff, till Katthammarsvik, det sistnämda efter ha reparerat de skador, som erhöllos vid grundstötningen å Fårön den 2 aug. förl. år på resa från Örnsköldsvik till Middlesbro.
Skeppet Moya anlände i dag till Kalmar.
Den 3 dennes inkom till hamnen i Grantown i Skottland norska fartyget Frithiof, kapten Simonsen som var den ende öfverlefvande af besättningen.
Han säger att fartyget den 16 februari lemnade Sandefjord i Norge med trälast. Den 21 uppstod stark storm. Alle man voro på däck, då en fruktansvärd våg bröt öfver bord och sopade hela besättningen i sjön. Kaptenen spolades åter till baka ombord och räddade sig genom att fatta i storskotet, der han en stund låg medvetslös. Då han åter kom till sans befann han sig ensam på fartyget. Detta dref sedan till Skottlands kust, dit det kom 10 dygn senare. Kaptenen hade under hela tiden sett blott ett enda fartyg.Gotlands Tidning
Fredagen den 21 mars 1884
N:r 23.
25:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.