Kommunalordförande.

Enligt anmälan har landtbrukaren Tyckho Lindgren vid Ahr i Fleringe blifvit vald till nämda sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse.Gotlands Tidning
Fredagen den 21 mars 1884
N:r 23.
25:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.