Stiftstidningar.

I onsdags aflades godkändt disputationsprof af komminister N. P. Gadd. Biskop Anjon och doktor Lemke tjenstgjorde som opponenter.
Fyra månaders tjenstledighet från den 1 maj har beviljats kyrkoherden J. P. Odin i Dalhem.Gotlands Tidning
Fredagen den 21 mars 1884
N:r 23.
25:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.