Till Salu.

1/14 dels mantal Kulde i Garda, naturskönt läge, nära intill socknens kyrka, 6/10 dels mil från Etelhems station, hemmansdelen af god och bördig beskaffenhet, nyanlagd trädgård, nya mans- och ladugårdsbyggnader, säljes på goda betalningsvilkor kan få öfvertagas 1063 kr. Hypotek fritt från undantag. Vidare underrättelser om hemmanets beskaffenhet af ägaren på stället.
N. Jacobsson.Gotlands Tidning
onsdagen den 2 april 1884
N:r 26
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri