Prof- och besigtningsresor

skedde i torsdags förmiddag med ångfartygen Gotland och Klintehamn. Allt befans i vederbörligt skick. Besigtningsmän voro kaptenerne W. Svensson och G. Thomson.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 april 1884
N:r 27
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri