Från sjön.

Skeppet Hermelin från Göteborg, hit befraktadt med salt från Cagliari för konsul R. Cramérs räkning, anlände i torsdags morse, men måste för ovanligt lågt vattenstånd åter vända och gå till sjös.
Som vattenståndet i går blifvit högre, sökte fartyget angöra yttre hamnen, men råkade vid inseglingen på grund, hvarifrån det flottogs af här då liggande lotsångaren Ring och fördes ut på redden att der lossa.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 april 1884
N:r 27
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri