Paviljongen

i botaniska trädgården kommer i sommar att för restaurationen öfvertagas af innehafvaren af stadshuset, källarmästaren A. Ågren, och är meningen att serveringen, om väderleken blir gynsam skall öppnas första mej.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 april 1884
N:r 28
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri