Postsparbankskontoret

å Klintehamn har under mars månad fått emottaga 61 insättningar å tillsammans 33 kronor.
Från årets början uppgår antalet insättningar i Klintehamn till 146 å sammanlagdt 175 kr. och i Hejde till 74 med 255 kr.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 april 1884
N:r 28
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri