Genom offentlig,

frivillg auktion som blir förrättad af undertecknad vid Skäggs i Veskinde, lördagen den 19 april från kl. 10 f. m., låter enkefru Svebileus försälja åtskilliga Möbler, såsom Byrår, Soffor, Stolar, Skåp, Bord m. m., en mängd Koppar-, Jern- och Blecksaker af hvarjehanda slag, en Besparingsspisel, åtskilligt Porslin, diverse Lampor, en större Ljuskrona, Fönstergardiner och Gardinornamenter samt ett parti Sängkläde, flera Verkvagnar och Kälkar, Plogar, Harfvar och Foderhäckar, en amerikansk Höräfsa, Högafflar, Spadar och en hop andra Småredskap, Seldon och Oxok, ett par Oxar samt ett parti Potatis, jemte en myckenhet annat, som ej här så utförligt behöfver uppräknas; - erhållande kände, vederhäftige köpare anstånd med betalningen till den 19 juni innevarande år.
Visby den 10 april 1884.
Edvad Ringbom,
föreståndare för Stads-Auktionskammaren härstädes.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 april 1884
N:r 29
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri