Dödsfall.

I måndags afled i hufvudstaten helt hastigt utan föregången sjukdom kaptenen vid flottans reservstat V. E. C. Cramér, 73 år gammal.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 april 1884
N:r 30
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri