Egendomsköp.

Läderhandl. N. G. Andersson inropade i går exekutiv auktion enkan Anna Bloms utmätta hus och gård n:r 75 i Norderrotens 3:e qvarter för 840 kr. Egendomen är bevillningstaxerad och saluvärderad för 1200 kronor.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 april 1884
N:r 30
Tjugufemte årgången