Kappelshamns lotsplats

kommer i mån af personalens afgång att indragas, då på sista åren lotsningarne derstädes betydligt minskats.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 april 1884
N:r 30
Tjugufemte årgången